Kvitplassen Kvitfjell

Kvitplassen Kvitfjell
Fritidsboliger med tradisjon og særpreg. 40 leiligheter med garasjeanlegg under bakken.