Radisson Blue Trysil

 
 
 
 
 
 
 
 
Radisson Blue Trysil
Nybygg Hotell, konferanse, spa og badeanlegg. Ombygging og utvidelse i 2016.

AREAL (m2): 35.000m2
FERDIGSTILT: 2009 og 2016
EV. OPPDRAGSGIVER: Trysil Hotellutvikling AS