Kvitplassen Kvitfjell

Kvitplassen Kvitfjell
Invitert konkurranse: 1. plass
Forprosjektstadiet.
Fritidsboliger med tradisjon og særpreg. 40 leiligheter med garasjeanlegg under bakken.