Wergelandsveien 1-3 Boligbygg

 
 
 
 
 
 
Wergelandsveien 1-3 Boligbygg
Ombygging og effektivisering av kontorlokaler og kundesenter med fleksible løsninger for tilpasninger
og endringer i prosjektgrupper og nyansettelser.

AREAL (m2): Ca. 2000m2
FERDIGSTILT: 2012
EV. OPPDRAGSGIVER: Boligbygg Oslo KF