Damtjedn Vest

 
 
 
 
Damtjedn Vest
Damtjedn Vest Urdalsåsen,
Nord-Aurdal kommune
TYPE PROSJEKT:
Reguleringsplan for fritidsbebyggelse med tilrettelegging for ny bebyggelse (hytter) innenfor eksisterende hyttefelt.
AREAL (m2) 510daa
FERDIGSTILT: 2006
EV. OPPDRAGSGIVER: Flere grunneiere