Norefjell H2

 
 
Norefjell H2
Område H2, Norefjell,
Krødsherad kommune
TYPE PROSJEKT: Reguleringsplan til fritidsbebyggelse (hytter / Leiligheter) med tilhørende infrastruktur og løypetraseer (turstier / skiløyper). Planen er tilrettelagt for 37 nye hytter og 2 områder avsatt til leiligheter med totalt 38 enheter.
AREAL (m2): 194daa