Norefjell H6

 
 
Norefjell H6
Område H6, Norefjell,
Krødsherad kommune
Regulering til fritidsbebyggelse (hytter/ leiligheter) med tilhørende infrastruktur og løypetraseer (turstier/ skiløyper/ alpinnedfarter). Planen tilrettelegger for 37 nye hytter og 2 områder avsatt til leiligheter (bl.a. område F
-
prosjektet
903moh).
areal: ca. 160 daa
status: Vedtatt 18.12.2007
oppdragsgiver: Knut Gulsvik pva. grunneiere