rehabilitering

Sjokoladefabrikken
Sjokoladefabrikken
Etterstad vgs.
Etterstad vgs.
Annekset barnehage Rosenhof
Annekset barnehage Rosenhof
Kråkeslottet barnehage Sofienberg
Kråkeslottet barnehage Sofienberg
Bærum Rådhus
Bærum Rådhus
Kristian Ottesens hus Blindern
Kristian Ottesens hus Blindern